เครื่องนวดรอบดวงตา iSee108

SKU : MODEL ISEE108

เครื่องนวดรอบดวงตา iSee108

Specifications Voltage

Tender 

เครื่องจะสั่นสะเทือนด้วยความแรงระดับปานกลางสลับกับการ

สั่นสะเทือนด้วยความแรงระดับเบาอย่างละ 1 วินาที เป็นเวลา 20

นาที


Comfortable 

เครื่องจะสั่นสะเทือนด้วยความแรงระดับปานกลางสลับกับการ

สั่นสะเทือนด้วยความแรงระดับเบาอย่างละ 0.5 วินาที เป็นเวลา

20 นาที


Strong Beat 

เครื่องจะสั่นสะเทือนด้วยความแรงระดับสูงสลับหยุดนิ่งจำนวน

2 ครั้งต่อวินาที เป็นเวลา 20 นาที


Medium Beat 

เครื่องจะสั่นสะเทือนด้วยความแรงระดับสูงสลับหยุดนิ่งจำนวน

4 ครั้งต่อวินาที เป็นเวลา20 นาที


Fast Beat 

เครื่องจะสั่นสะเทือนด้วยความแรงระดับสูงสลับหยุดนิ่งจำนวน

6 ครั้ง เป็นเวลา 20 นาที

จำนวน
2,990.00 ฿
3,990.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด